NADCHODZĄCE WYDARZENIA:

22 IX - 24 IX - XVII Rajd Szlakami Walk Grupy Kampinos AK

Rozkazy


Jaktorów, 15.09.2017
Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa 20 ŚDS „Rudy”
w Jaktorowie

ROZKAZ L22/2017

Druhny i Druhowie,

Dziś rozpoczynamy kolejny rok harcerski. Mam nadzieje, że będzie o rok pełen radości, przygód, nowych wyzwań i przyjaźni. Niech przez cały rok przyświecają nam słowa Naczelnego Skauta Roberta Baden-Powella „Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście” oraz słowa z jego listu pożegnalnego do skautów „ Zawsze patrzcie na pozytywną stronę rzeczy zamiast na tę ciemną.” 

1. Ogłoszenia
1.1. Rok harcerski 2017/2018 w 20 Środowiskowej Drużynie Starszoharcerskiej im. Jana Bytnara ps. „Rudy” uznaje za rozpoczęty.


Czuwaj!
Drużynowa 20 ŚDS „Rudy” w Jaktorowie
pwd. Monika Śleszyńska HO

Brak komentarzy: