NADCHODZĄCE WYDARZENIA:

22 IX - 24 IX - XVII Rajd Szlakami Walk Grupy Kampinos AK

Próba Harcerza

"ZHP jest dla każdego, ale nie jest dla wszystkich - każdy może spróbować, jednak być może nie wszyscy w tej próbie wytrwają"
(Podstawy wychowawcze ZHP)Aby zostać pełnoprawnym członkiem 20 Środowiskowej Drużyny Starszoharcerskiej im. Jana Bytnara ps. "Rudy" należy:

1) skompletować umundurowanie;
2) aktywnie uczestniczyć w zbiórkach i pracy Drużyny przez okres nie krótszy niż 3 miesiące;
3) znać Hymn ZHP;
4) zapoznać się z historią bohatera Drużyny - Jana Bytnara ps. "Rudy";
5) zapoznać się oraz zaakceptować poprzez złożenie podpisu Konstytucję Drużyny;
6) zapoznać się z obrzędowością Drużyny;
7) wyrazić wolę bycia członkiem Drużyny;
  • Czas trwania próby to minimum 3 miesiące.
  • Okres próbny jest  zamykany (z wynikiem negatywnym lub pozytywnym) rozkazem Drużynowego.
  • W czasie trwania okresu próbnego kandydat na członka Drużyny ma prawo do noszenia munduru oraz zielonej chusty z białą obszywką, którą otrzymuje od Drużynowego.
  • Po zakończeniu próby z wynikiem pozytywnym kandydat staje się pełnoprawnym członkiem Drużyny i otrzymuje:


  1.  barwy drużyny (zieloną chustę oraz pagony);
  2.  symbol Polski Walczącej (do przypięcia na fladze na mundurze);
  3.  naszywkę Drużyny (do przyszycia na lewym rękawie, pod naszywką Hufca).

Brak komentarzy: